Informasjon om oppdrag

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden og det er både bra og viktig for å komme gjennom denne vanskelige samt krevende situasjonen vi står ovenfor. Den frivillige innsatsen anbefales i god dialog med vår kommunale frivilligsentral for å i størst mulig grad gi sikker og trygg hjelp til de som trenger dette.

VIKTIG INFO SOM MÅ LESES OG FØLGES FØR ET OPPDRAG

Alle frivillige har et selvstendig ansvar for å vurdere om en kan og bør bistå i aktiviteter fremover. Alle må samtykke til at Frivilligsentralen registrerer personopplysninger, og godta Taushetserklæring og retningslinjer. Alle har etisk og moralsk taushetsplikt.

VIKTIG NÅR DU ER FRIVILLIG

  • først og fremst må du følge statlige og lokale anbefalinger og regelverk 
  • ikke bryte smittebarrierer ved karantene/isolering 
  • ikke foreta helsefaglige vurderinger i din bistand/oppfølging av personer i hjemmeisolasjon – eller karantene

Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet som gjelder frivillige organisasjoner finner du her: Kapittel 9 Frivillige organisasjoner Følg utvikling av koronaviruset på: Aurskog-Høland kommune og Helsedirektoratet

OPPDRAG VED SMITTEFARE

Instruks for frivillige og Instruks for kjøring av varer og annet til folk som sitter i isolasjon og karantene må leses og følges før oppdrag. Ved slike oppdrag skal du vise fram gyldig legitimasjon og ID-bevis fra Aurskog-Høland Frivilligsentral som frivillig deltaker

ØKENDE ENSOMHET

Det venter en veldig vanskelig tid for mange fremover, og flere vil oppleve ensomhet. Nå trenger vi en felles dugnad for å hjelpe hverandre. Det er mulig å bry seg selv om vi ikke kan ha nærkontakt med hverandre. Ring en du vet er alene og spør om du kan hjelpe til med noe. Kanskje du kan handle for en som sitter i karantene, gå en tur sammen med en nabo eller ta en telefonsamtale / chatte med en du vet er alene. - Bry deg og du vil garantert få minst like mye tilbake som du gir selv!

Takk for at du bryr deg ❤️

2020 © Aurskog-Høland frivilligsentral