250 000 kroner til utstyrssentral

Aurskog-Høland Frivilligsentral har fått 250 000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal gå til innkjøp av aktivitetsutstyr som skal lånes ut til innbyggere i Aurskog-Høland.

– Vi etablerer først og fremst en utstyrssentral på Bjørkelangen, og håper å få på plass underavdelinger etter hvert på de ulike tettstedene i kommunen. Utstyrssentralen skal inneholde sportsutstyr for barn og unge, sier Rita Berget Lindblad som er leder på Frivilligsentralen i Aurskog-Høland kommune.  

Like muligheter 

Nå har Frivilligsentralen fått 250 000 kroner til innkjøp av utstyr som sports- og friluftsutstyr. Målet er at de skal ha utstyrssentralen opp å gå i løpet av året.  

– Vi er veldig glade og takknemlige for å få et så betydelig beløp fra Sparebankstiftelsen DNB. Ved å motta denne støtten har vi mulighet til å tilby innbyggerne et tilbud som er samfunnsøkonomisk og miljøbesparende, og gir alle barn og unge muligheter til å delta på ulike fritidsaktiviteter. 

På Bjørkelangen 

Frivilligsentralen har fått mulighet til å disponere den gamle stasjonsbygningen på Bjørkelangen. Her skal de etablere en møteplass for innbyggerne, og et samlingssted for barn og unge i samarbeid med fritidsklubben som ligger rett ved siden av. Utstyrssentralen ønskes lagt til pakkhuset, som er lageret til stasjonen.  

– Kommunen har satt av midler til oppussing av 1. etasje i stasjonsbygningen inkludert pakkhuset, og vi har fått midler fra Akershus fylkeskommune til handikaptoalett og kjøkken, sier Lindblad.  

Frivilligsentralen på Rømskog har tidligere fått midler fra Bufdir til å etablere en mindre utstyrssentral der, derfor har de allerede en del aktivitetsutstyr. 

2020 © Aurskog-Høland frivilligsentral