Besøksvenn/Turvenn

En besøksvenn bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Bli med å gjøre en viktig innsats for fellesskapet.

Aldersgruppe: For alle

Begge parter skal ha glede av relasjonen, og vi forsøker å koble mennesker med like interesser sammen.  

Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to i uka. Vi har flere besøksvenner i Aurskog-Høland, men behovet er stort og vi trenger flere.

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre. De går turer eller gjør andre sosiale aktiviteter - eller treffes bare for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle.

Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer. Besøkstjenesten utvikler seg stadig, og det finnes mange ulike tilbud og muligheter.

En turvenn er en hjelpende hånd når det er noen som vil ut i fysisk aktivitet. Det kan være kortere turer i nærområdet, lengre turer, for eksempel i skog og mark, fisketurer o.l. Du som er turvenn og den du skal gå tur sammen med avtaler selv hva dere ønsker.

Last ned: Veileder - Besøksvenn2024 © Aurskog-Høland frivilligsentral