Ringevenn

Ringevenn erstatter besøksvenn i den spesielle tiden vi befinner oss i nå. Ringevenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Ringevenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.

Aldersgruppe: For alle

Tilbudet er rettet mot dem som ikke har familie, lite nettverk og som av ulike grunner er lite ute og heller foretrekker en hyggelig stemme og en prat med et medmennesker over telefonen. Det kan også være mennesker som er i en risikogruppe eller sitter i karantene / isolasjon, og trenger hjelp til f.eks. handle og hente medisiner. 

Vi vil utarbeide ringelister. De frivillige kommer til å ringe opp dem som ønsker denne tjenesten, og slå av en prat, høre hvordan det står til.

E-post frivillig@ahk.no / tlf. 98212179

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Hold minst én meters avstand til personer som hoster.
  • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene. Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
  • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

Risikogruppe

  • Eldre personer (>65 år)
  • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)


Når smittefaren minsker og samfunnet går tilbake til normalen, vil en ringevenn gå over til å være besøksvenn:

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.

Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to i uka. Vi har flere besøksvenner i Aurskog-Høland, men behovet er stort og vi trenger flere.

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre. De går turer eller gjør andre sosiale aktiviteter - eller treffes bare for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle.

Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer. Besøkstjenesten utvikler seg stadig, og det finnes mange ulike tilbud og muligheter.

2020 © Aurskog-Høland frivilligsentral