Tirsdag 14 April
kl. 10:00 - 12:30 Arbeidsstua Rømskog Rømskog Eldresenter
Arbeidsstue for beboere ved Eldresenteret og i trygde- og omsorgsboliger

Tirsdager og torsdager fra kl. 10.00-12.30 er det arbeidsstue.

Sosialt med kaffe og noe å bite i. Om du har noe håndarbeid du driver med er det bare å ta sed det!
Velkommen!

2020 © Aurskog-Høland frivilligsentral