Tirsdag 5 Mai
kl. 10:00 - 12:00 Herregruppe Rømskog Rømskog Eldresenter
Samling for pensjonerte menn

Herregruppe er en samling for pensjonerte menn som samles på eldresenteret den første tirsdagen hver måned fra kl. 10.00-12.00.

Her drikkes det kaffe med kjeks og det prates om alt og ingenting. Målet med gruppe er felleskap og trivsel for de som deltar!

2020 © Aurskog-Høland frivilligsentral