Torsdag 26 Mars
kl. 18:00 - 22:00 Nattevandrer ungdomsklubben Bjørkelangen Ungdomsklubb
Være tilstedet på området rundt klubbens lokaler.

Hvorfor nattevandring?

Vold er et komplekst område, og ulike tiltak må iverksettes i bygging av et tryggere samfunn. I dette ligger ikke kun reduksjon av vold eller trusler om vold, men også fravær av utrygghet. Gjennom nærvær av bevisste, edru voksne skaper nattevandrerne et tryggere gatebilde. Dette bekreftes også gjennom statistisk materiale fra lensmannskontorene rund i landet hvor nattevandring allerede pågår.

Hva gjør nattevandreren?

Nattevandreren er tilstede der ungdom ferdes og oppholder seg. Ikke for å kontrollere, men for å være et medmenneske til disposisjon. Vandreren har ressurser i form av sin tid og tilstedeværelse. Han/hun har god tid til å stoppe, lytte og observere.

Ved sitt nærvær kan nattevandreren hindre tabber ungdom lett kan begå-tabber og feiltrinn som er personlig ødeleggende og som får konsekvensen i land tid fremover.

Nattevandreren har taushetsplikt.


Nattevandrerens 10 bud 

  1. Nattevandreren benytter aldri vold i konfliktsituasjoner. 
  2. Nattevandreren griper ikke inn i konflikter.
  3. Nattevandring er ikke borgervern. Det er klare grenser mellom politiets og nattevandrerens virkefelt.
  4. Hold deg til din moralske taushetsplikt. 
  5. Gi klar og enkel informasjon om relevante instanser i det offentlige hjelpeapparatet som kan hjelpe og bistå en ungdom som strir med vanskelige problemer. 
  6. Gå alltid flere sammen. Vent på hverandre hvis en blir opptatt i samtaler eller lignende. 
  7. Du må ikke nyte rusmidler før eller under deltagelse i vandringen. 
  8. Vis gjennom tydelig merking, i form av godkjent uniformering, at du går nattevandring. 
  9. Ikke bruk for lang tid hvis du treffer venner og kjente når du vandrer. Husk, i kveld er du til disposisjon for ungdommen!
  10. Ved akutte, truende eller problematiske situasjoner - grip ikke inn! Observer og meld straks fra til politiet.
2020 © Aurskog-Høland frivilligsentral