Hva skjer i stasjonsparken framover?

Det har vært mye graving og anleggsmaskiner i parkområdet de siste månedene, og vi har nå fått informasjon om at gravearbeidet skal være ferdig til 17. mai.

Status fra Prosjektleder og eiendomsforvalter Paul Yngve Dehnes er at mesteparten av rør er gravd ned. Den nye avløpspumpestasjon har blitt heist ned, så nå er det tilkoblinger av vann, avløp og strøm som foregår. Så blir det tilbakeført fyllinger av masser. Gravearbeidet skal være ferdig til 17. mai. Området som er berørt skal fikses, og parken skal kunne benyttes av besøkende i sommer.

Her er en liten oppsummering av hva som allerede er på plass og hva planene er fremover:

 • Fiskeplasser, også for bevegelseshemmede, er opprettet
 • Det er oppført gapahuk med bålpanne
 • Linna er klargjort for asfaltering i år
 • Det er satt opp 22 stk soleldrevne lysmaster og 2 stk benker langs linna og til broen
 • Sommeren 2023 ble det ryddet og opparbeidet 3 dekar parkområde på vestsiden av linna
 • Våren 2024 blir vanntårnet rehabilitert og klargjort til et mini kunstgalleri
 • Våren/sommeren 2024 oppføres det en musikkpaviljong på det nye parkområdet
 • Våren 2024 blir linna asfaltert
 • 14. september 2024 arrangeres Stuttreist & Himlaga i parkområdet
 • Høsten 2024 vil kunstleirplassen oppføres i parkområdet vest for linna
 • I løpet av 2024 vil forvaltningsplanen bli revidert
 • I løpet av 2024 skal det settes opp en info-tavle med informasjon om Stasjonsparken som statlig sikra friluftsområde, og fasilitetene i området
 • I 2025 vil barnas skulptursti med skjulte kunstskatter i «hundremeterskogen» bli en realitet

Så her vil det skje veldig mye bra og spennende framover! Ekstra gledelig er det at det settes opp en musikkpaviljong. Her vil det være mulig å koble seg på trådløse høyttalere, og det blir montert opp terrassevarmere som kan aktiveres når det er kjølig i været.
Her kan for eksempel bandene som øver i musikkbingen arrangere pop-up konserter, og lage god stemning i parken.

Les mer om: Kunstprosjektet i stasjonsparken
Last ned dokument om Bjørkelangen stasjonspark

2024 © Aurskog-Høland frivilligsentral