Pause i innlevering av klær og utstyr

Tirsdag 7. mars vil være siste mulighet for innlevering av klær og utstyr inntil videre.

Tirsdag 7. mars vil være den siste mulighet for innlevering av klær og utstyr inntil videre for å tømme lageret for vintertøy og å gjøre klart for innlevering av vår- og sommertøy

 Nærmere informasjon om når vi åpner opp for innlevering igjen vil bli gitt på Frivilligsentralens hjemmesider samt på kommunens hjemmesider.

Det vil fortsatt være utlevering av klær og utstyr på onsdager kl. 16-18.

2023 © Aurskog-Høland frivilligsentral