Vi flytter til Bjørkelangen Stasjon

Aurskog-Høland Frivilligsentral flytter sin virksomhet til Bjørkelangen Stasjon og etablerer utstyrssentral der i 2020. Det ble enstemmig vedtatt i Kommunestyret 17. juni.

Frivilligsentralen flytter virksomheten sin fra Setskogveien 67 til Stasjonsbygningen. 

Vi blir mer synlig i sentrumsbildet og det vil gi større muligheter til å rekruttere frivillige, samarbeide med fritidsklubben, lag, foreninger, næringslivet og andre sektorer. I stasjonsområdet venter folk på buss og drosje, det er i enden av gågata med nærhet til parkområdet med lekeapparater og turstier.

Arbeidet med å oppgradere lokalene ved Bjørkelangen stasjon starter etter sommerferien, men det er ikke fastsatt noen innflyttingsdato.

Vi gleder oss! 

2020 © Aurskog-Høland frivilligsentral