Natteravnene Aurskog-Høland

Natteravnens hovedmål er å bidra med forebyggende ungdomsarbeid og dekke akutte behov for støtte og voksenkontakt når ungdom ønsker det. Har du lyst til å bidra? Kontakt oss!

Aldersgruppe: 18 til 99 år

Se vår film om natteravnene

Hvorfor vandring i nærmiljøet?

Vold er et komplekst område, og ulike tiltak må iverksettes i bygging av et tryggere samfunn. Gjennom nærvær av bevisste, edru voksne skaper vandrerne et tryggere gatebilde. Dette bekreftes også gjennom statistisk materiale fra lensmannskontorene rundt i landet hvor vandring pågår.

Hva gjør kvelds-/natteravnene?

Ravnene er tilstede der ungdom ferdes og oppholder seg. Ikke for å kontrollere, men for å være et medmenneske til disposisjon. Ravnene har ressurser i form av sin tid og tilstedeværelse. Han/hun har god tid til å stoppe, lytte og observere.

Med sitt nærvær kan ravnene hindre tabber ungdom lett kan begå - tabber og feiltrinn som er personlig ødeleggende og som får konsekvensen i lang tid fremover.

Som utgangspunkt går Natteravnene Aurskog tirsdager kl. 19.00 til 21.30 i forbindelse med juniorklubben. Ellers går vi ved behov når det er ulike arrangementer i bygda.


Natteravnene har taushetsplikt.

Retningslinjer for Natteravnene:

  1. Vandreren benytter aldri vold i konfliktsituasjoner. 
  2. Vandreren griper ikke inn i konflikter.
  3. Vandring er ikke borgervern. Det er klare grenser mellom politiets og vandrerens virkefelt.
  4. Hold deg til din moralske taushetsplikt. 
  5. Gi klar og enkel informasjon om relevante instanser i det offentlige hjelpeapparatet som kan hjelpe og bistå en ungdom som strir med vanskelige problemer. 
  6. Gå alltid flere sammen. Vent på hverandre hvis en blir opptatt i samtaler eller lignende. 
  7. Du må ikke nyte rusmidler før eller under deltagelse i vandringen. 
  8. Vis gjennom tydelig merking, i form av godkjent uniformering, at du er kvelds- / nattevandrer
  9. Ikke bruk for lang tid hvis du treffer venner og kjente når du vandrer. Husk, i kveld er du til disposisjon for ungdommen!
  10. Ved akutte, truende eller problematiske situasjoner -  ikke grip inn! Observer og meld straks fra til politiet.

Les mer om natteravnene på www.natteravnene.no og last ned vår Veileder - Natteravn.pdf

Info til vandrere:

Kontaktinformasjon til utekontaktene 

2024 © Aurskog-Høland frivilligsentral