Handle for

Slik situasjonen er nå om dagen, vil noen ha behov for å hente medisiner på apoteket, få mat tilkjørt på døra, og noen trenger kanskje hjelp til å få luftet hunden sin.

Aldersgruppe: 18 til 65 år

VIKTIG INFO SOM MÅ LESES OG FØLGES FØR ET OPPDRAG

Alle frivillige har et selvstendig ansvar for å vurdere om en kan og bør bistå i aktiviteter fremover. Alle må samtykke til at Frivilligsentralen registrerer personopplysninger, og godta Taushetserklæring og retningslinjer. Alle har etisk og moralsk taushetsplikt. Instruks for frivillige og Instruks for kjøring av varer og annet til folk som sitter i isolasjon og karantene må leses og følges før oppdrag.

VIKTIG NÅR DU ER FRIVILLIG

 • først og fremst må du følge statlige og lokale anbefalinger og regelverk 
 • ikke bryte smittebarrierer ved karantene/isolering 
 • ikke foreta helsefaglige vurderinger i din bistand/oppfølging av personer i hjemmeisolasjon – eller karantene 
 • du skal vise fram gyldig legitimasjon og ID-bevis fra Aurskog-Høland Frivilligsentral som frivillig deltaker 

Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet som gjelder frivillige organisasjoner finner du her: Kapittel 9 Frivillige organisasjoner Følg utvikling av koronaviruset på: Aurskog-Høland kommune og Helsedirektoratet

HENTE MEDISINER FOR BRUKER

 • Kunden må først ringe og bestille medisinene og fortelle hvem som henter
 • Frivillig må ha digital fullmakt, og må dokumentere seg som frivillig (ID-kort sendes deg på mobilen)

Betaling:

 • Bruker gjør avtale med apoteket om fakturering.
 • Bruker får vite summen på forhånd og vippser den frivillige.

HENTE MATVARER FOR BRUKER

 • Kunden må først ringe og bestille mat og fortelle hvem som henter
 • Frivillig må dokumentere seg som frivillig (ID-kort sendes deg på mobilen)
 • Her er en liste over butikker som leverer matvarer i kommunen

Betaling:

 • Bruker gjør avtale med butikken om fakturering.
 • Bruker får vite summen på forhånd og vippser den frivillige.
2020 © Aurskog-Høland frivilligsentral