Registrering av frivillige organisasjoner i hht. ulykkes-/katastrofesituasjon

Frivillige organisasjoner i kommunen kan være aktuelle i en ulykkes-/katastrofesituasjon. Det er ønskelig at frivillige registrerer seg, og forbereder sine medlemmer på å bidra.

Aldersgruppe: 18 til 65 år

Aktuelle innsatsområder for frivillige foreninger:

  • Innkvartering, organisering, registrering etc
  • Tilberedning av mat, smøring av matpakker
  • Forpleining
  • Barnepass
  • Andre praktiske oppgaver
  • Uttak av matvarer utenom åpningstider: Aktuelle dagligvareforretninger.
2020 © Aurskog-Høland frivilligsentral