Bistand til fritidsaktiviteter

Jaroslaw Kurpiewski (Jarek) er Fritidskonsulent for barn og unge, og for flyktninger/innvandrere.

Formålet med stillingene er å bidra til at barn, unge og flyktninger/innvandrere generelt inkluderes i ordinære fritidsaktiviteter. Fritidskonsulenten samarbeider tett med blant annet flyktningetjenenesten, Nav, skolene, fritidsklubbene, utekontakten, kultur, lag og foreninger, og tiltaket er en del av kommunens satsning for å forebygge utenforskap. 

Fritidskonsulent Jarek kontaktes på tlf. 47 97 14 87 / e-post jaroslaw.kurpiewski@ahk.no 

Vi har fått midler fra Bufdir til stillingen for barn og unge og til møteplasser. Her skal følgende kriterier oppfylles:

  • Vi skal hjelpe målgruppen med å finne veien inn i en fritidsaktivitet. Fritidskonsulenten skal sette det enkelte barn/ungdom/families ønsker og behov i sentrum for bistanden. 
  • Fritidskonsulenten skal ha direkte kontakt med det enkelte barn/ungdom i målgruppen, og fungere som et bindeledd mellom aktivitetstilbydere, familien og offentlige instanser. 
  • Vi skal ha gode rutiner for å ivareta tryggheten til barn og unge som deltar i tiltaket, og for å følge opp uønskede hendelser

Vi skal videreutvikle/drive møteplasser som skal fungere som en sosial arena hvor barn og unge mellom 10 og 24 år, uavhengig av bakgrunn, kan møtes jevnlig og delta på like vilkår på fritiden.

  • Vi skal sikre at møteplassen har et fast tilholdssted/lokale. 
  • Vi skal sikre at møteplassen har regelmessige åpningstider. 
  • Vi skal sikre at møteplassen er et lavterskeltilbud og det ikke stilles krav til forhåndspåmelding eller aktiv deltakelse i fellesaktiviteter. 
  • Vi skal sikre at møteplassen inneholder mer enn rene aktivitetsgrupper, og at målgruppen har mulighet til å møtes enten for å gjøre forskjellige valgfrie aktiviteter eller bare for sosialt samvær. 
  • Vi skal sikre at deltakelse på møteplassen er gratis eller har lave kostnader for målgruppen. 
  • Vi skal sikre at voksne ansatte/frivillige ivaretar gode rammer for møteplassen. 
  • Vi har gode rutiner for å ivareta tryggheten til barn og unge som deltar i tiltaket, og for å følge opp uønskede hendelser.


2024 © Aurskog-Høland frivilligsentral